Redakcja

wstecz

dr hab. Piotr Schollenberger Redaktor naczelny

Adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią i tradycją estetyki fenomenologicznej, a także teorią sztuki, w szczególności sztuki współczesnej.

dr hab. Anna Wolińska z-ca red. naczelnego

Adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac z zakresu estetyki współczesnej. Prowadzi seminaria poświęcone związkom filozofii i literatury, estetycznej problematyce krajobrazu oraz współczesnym formom wrażliwości estetycznej.

Bogna J. Gladden-Obidzińska sekretarz redakcji

Dr filozofii. Członkinii zarządu Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Autorka praz z zakresu estetyki, filozofii kultury oraz ontologii.

dr hab. Magdalena Borowska

Adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów poświęconych problematyce estetycznej. Zajmuje się badaniem przestrzeni architektonicznej i miejskiej. Od kilku lat prowadzi seminaria poświęcone związkom współczesnej filozofii i architektury, przemianom estetycznej wrażliwości oraz przestrzeni w sztuce.

dr hab. Małgorzata A. Szyszkowska

Adiunkt na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Zajmuje się estetyką i filozofią muzyki, fenomenologią słuchania, estetyką muzyczną Romana Ingardena oraz wykorzystaniem muzyki w filmie popularnym.

dr. hab. Kamilla Najdek

Adiunkt w Zakładzie Literator Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Germanistyki UW. Interesuje się związkami liiteratury i filozofii w opisie rozpaitych sposobów doświadczania rzeczywistości, oraz tradycją niemieckiegoo oświecenia (Kant, Winckelmann, Hamann, Jacobi, Humboldt).