Polityka pisma

wstecz

Open Acces

Sztuka i Filozofia biorąc udział w procesie upowszechnianie wyników badań naukowych i wymiany wiedzy zamieszcza swoje numery na stronie internetowej na zasadach wolnego dostępu. Jesteśmy zdania, że dostęp do zawartości czasopisma nie powinien wiązać się z dodatkowymi opłatami ponieważ badania naukowe, ich upowszechnianie a także popularyzacja wiedzy są finansowane ze środków publicznych.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Prawa autorskie

Autorzy pozostają właścicielami praw autorskich. Udzielają redakcji pisma „Sztuka i Filozofia” jednorazowej, niewyłącznej licencji do jego publikacji w papierowym wydaniu numeru czasopisma oraz na stronie internetowej pisma oraz do sporządzenia i opublikowania jego przekładu na język angielski na tej stronie oraz w publikacji w wersji papierowej.
Autorzy zobowiązują się umieszczać informację o pierwotnym miejscu publikacji przy okazji każdego kolejnego upublicznienia tekstu.

Zasady etyczne

Redakcja stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
Redakcja czasopisma zwalcza nieetyczne zachowania takiej jak: plagiat, fałszowanie danych, ponowna publikacja wydanej uprzednio pracy bądź jej części, ghostwriting i guest authorship. W przypadku podejrzenia lub zaistnienia nieetycznego zachowania podejmiemy kroki zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, ewentualnie odrzucenia artykułu, oraz odmowę publikacji innych tekstów autora/autorki, a także zawiadomienia jednostki naukowej autora/autorki i innych instytucji naukowych oraz upublicznienia sytuacji.