56 – 2020

wstecz

Spis treści

Anna Chęćka, Małgorzata A. Szyszkowska: Wstęp


5

Kathleen Marie Higgins: Poznawcze i wartościujące znaczenie muzycznych uniwersaliów


7

Piotr Przybysz: Czy należy bać się neuroestetycznego redukcjonizmu? Przypadek emocji muzycznych


23

Natalia E. Copeland, Piotr Podlipniak: Spontaniczna kreatywność muzyczna z perspektywy neuroestetycznej


43

Monika Bokiniec: Beauty and Art in the Lab: What Empirical Aesthetics Can Contribute to Philisophical Aesthetics and What It Cannot


65

Anna Chęćka, Piotr Zieliński: Myślenie muzyczne: filozofia muzyki versus neurobiologia


81

Anna Chęćka, Elżbieta Bilicka: Is it worth defending the objective aspects of beauty today? A few reflections at the intersection of philosophy and neuroaesthetics


99

Noty o autorach

111

Informacje dla Autorów

113